-

Yeni Nesil Yazar Kasalar

Yeni Nesil Yazar Kasa

Maliye Bakanlığı bir kez daha çok önemli bir yenilik getiriyor. ÖKC Kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin yeni nesil yazar kasa kullanmalarını istiyor.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması iki yıldan beri yetersiz bilgillendirme, rekabet ortamının olmaamsı ve maliyet göz önüne alındığında içinden çıkılması zor bir durum halkine geldi.

Yeni Nesil Yazar Kasa

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir

Buna göre,

a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2012 tarihine kadar onaylanabilecektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31/12/2012 tarihinden sonra uzatılmayacaktır.

b) Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 1/1/2013'ten itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin4 4 üncü Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Yeni Nesil Yazar Kasa, son paylaşımlar

Makale Başlıkları